Zakończyła się druga tura negocjacji między dyrekcją szpitala im. Kopernika w Łodzi a przedstawicielami pięciu związków zawodowych. W spotkaniu uczestniczyła mediatorka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W szpitalu na zwolnienia lekarskie poszły pielęgniarki z dwóch oddziałów.
ZOBACZ PEŁNE WYDANIE ŁÓDZKICH WIADOMOŚCI DNIA