Muzyczne eksperymenty, koncerty, wystawy, wykłady. Akademia Muzyczna w Łodzi przygotowuje się do II Muzycznego Forum Młodych Artystów i Naukowców. To przegląd twórczości studenckiej i prezentacje uczestników kół naukowych działających w Uczelni.