Dziś 12 marca mija 50 lat od zorganizowania protestów studenckich na Uniwersytecie Łódzkim. "Przerwana lekcja" - spektakl przygotowany przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka i spotkanie z byłymi uczniami łódzkiej Szkoły Żydowskiej im Icchaka Pereca z młodzieżą zakończyły trzydniowe obchody "Marca '68" w Łodzi. Uroczystości te były zorganizowane przez Fundację Trzeci Wymiar Kultury" i Narodowe Centrum Kultury w Akademii Sztuk Pięknych.

Widowisko w wykonaniu sześćdziesięciu młodych, zaangażowanych artystycznie i utalentowanych wokalnie osób, stało się dojrzałą wypowiedzią na temat skomplikowanych dziejów z historii Polski współczesnej. Akcja sceniczna w multimedialnej oprawie, precyzyjnie opisującej warstwę dokumentalną - pokazała temperaturę tamtych dni.

Fragmenty "Dziadów" bezpretensjonalne zacytowane, wyśpiewane z pasją songi, napisana specjalnie do spektaklu muzyka Marcina Wernera stworzyły wielopłaszczyznowy przekaz o rozstawaniu się ze sobą, ojczyzną, domem , sąsiadami, szkołą. Na widowni znalazł się Sławomir Grunberg - absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, autor filmu dokumentalnego "Perecowicze ", który zanim pokazał film, obejrzał wśród 400 młodych w większości widzów - spektakl "Przerwana lekcja"

Część drugą spotkania wypełnił pokaz filmu dokumentalnego "Perecowicze" z roku 2009, który pokazał exodus grupy dawnych uczniów żydowskiego, łódzkiego liceum. Po pokazie filmu młodzież prowadziła rozmowę z reżyserem i przybyłymi do Łodzi z różnych części świata Perecowiczami. Ta lekcja historii nie została przerwana, ona się dopiero rozpoczęła. Trwa.

ŁWD - K. Piaseczna