Władze Zduńskiej Woli rozdały Laury Przedsiębiorczości 2018. Swoje nagrody przyznał także prezydent miasta. Podczas gali przedstawiono nowego Ambasadora Zduńskiej Woli. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Raz Dwa Trzy.

Laury Przedsiębiorczości w tym roku otrzymali Maciej Nyklewicz z restauracji „W kamienicy”, Krzysztof Gajewczyk z firmy „Gajewczyk”, Zbigniew Nowakowski - „Nowa logistic”, Andrzej Knera – piekarnia „Knera” oraz Marek Podsadniak – „LS Poland”.

Prezydent miasta swoim Laurem wyróżnił Miss Polonia 2017 Agatę Biernat, Radosława Sieradzkiego – pierwszego prezydenta Zduńskiej Woli po przemianach 89 roku, Jadwigę Kochańską – szefową lokalnego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Mirosława Drabińskiego – zasłużonego działacza samorządowego.

Tytuł Ambasadora Zduńskiej Woli przyznano aktora Jana Jankowskiego.

(ŁWD - S. Cybulski)