118 lat temu - w nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku został aresztowany w Łodzi Józef Piłsudski. Tajna carska policja zatrzymała go za działalność konspiracyjną przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Osadzono go w więzieniu przy ul. Długiej - obecnie Gdańskiej.

25 lutego 1900 roku miał ukazać się kolejny - 36 - numer "Robotnika", konspiracyjnego pisma związanego z Polską Partią Socjalistyczną, wydawanego przez Józefa Piłsudskiego. "Robotnik" nie ukazał się. Kilka dni wcześniej Piłsudski został aresztowany przez carską Ochranę. W więzieniu, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych spędził prawie 2 miesiące.

Do chwili aresztowania Piłsudski - pod przybranym nazwiskiem Dąbrowski - mieszkał wraz z żoną w kamienicy przy ulicy Wschodniej 19. Tam też w jednym z pomieszczeń na tzw. bostonce drukowany był "Robotnik". W ryzy papieru zaopatrywał się przyszły Marszałek przy ulicy Piotrkowskiej 47, w słynnym składzie papieru i materiałów piśmienniczych Tybera.

Po pobycie w carskim wiezieniu, Piłsudski został przewieziony do Warszawskiej Cytadeli. Traumatyczne wspomnienia z tego okresu, towarzyszyły mu przez lata.

W związku z przypadającą dziś rocznicą aresztowania Józefa Piłsudskiego Muzeum Tradycji Niepodległościowych organizuje Dni Marszałka Piłsudskiego. Do 25 lutego będzie można oglądać Winietę "Robotnika" oraz stałą wystawę więzienną. Organizowane będą spacery i zajęcia edukacyjne. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie muzeum www.muzeumtradycji.pl