Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk serdecznie zapraszają do udziału w Kampanii profilaktycznej „Bezpieczn@ więź!” 

Czas trwania Kampanii: od 6 lutego do 23 marca 2018 r. 
Kampania skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz najstarszych klas szkół podstawowych, a także do rodziców i pedagogów.