III Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej. 

Kongres odbędzie się w dniach 15 i 16 lutego 2018 roku w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Pomorskiej 171/173. Organizatorem Kongresu jest Polska Izba Firm Szkoleniowych. 
W Kongresie wezmą udział przedstawiciele kilkuset polskich firm szkoleniowych profesjonalnie zajmujących się edukacją osób dorosłych, poszerzaniem ich kwalifikacji oraz podnoszeniem standardów kompetencyjnych pracowników i ich pracodawców. Są to zagadnienia kluczowe w obliczu zmian technologicznych i strukturalnych, które zachodzą na współczesnym rynku pracy. Wśród licznych ekspertów swój udział potwierdzili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz czołowych polskich placówek szkoleniowych. 
Podczas drugiego dnia Kongresu głos zabiorą przedsiębiorcy, którzy włączą się w debatę dotyczącą poszerzania kwalifikacji, umiejętności i wiedzy swojej oraz swoich pracowników poprzez współpracę z Bazą Usług Rozwojowych, czyli zinstytucjonalizowanym systemem kształcenia pozaformalnego.