Prezes Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca" wraz z Zarządem Stowarzyszenie oraz Kapitułą Konkursu Człowiek Roku i Młodzieżowy Wolontariusz Roku Gminy Świnice Warckie organizują konkurs Człowiek Roku oraz Młodzieżowy Wolontariusz Roku. Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" po raz kolejny ogłasza akcję, której celem jest zauważenie i docenienie najaktywniejszych ludzi działających na terenie Gminy Świnice Warckie, których praca i wszelka działalność służą dobru społeczności lokalnej. Przy wyborze Człowieka Roku pod uwagę bierze się m.in.zaangażowanie osoby w poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa i gminy, organizację imprez otwartych, udział w projektach, dzięki którym pozyskuje się środki na przedsięwzięcia, prace poprawiające wizerunek wsi, działalność nominowanego na rzecz społeczności gminy Świnice Warckie, inwestowanie w rozwój firm, zwiększanie zatrudnienia, działalność społeczną i sponsorską, sukcesy sportowe, organizowanie dla dzieci i młodzieży imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych w swoim wolnym czasie, a także uznanie i autorytet w środowisku. Wyboru Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie dokonamy już po raz XII. Od siedmiu lat wraz z wyborem Człowieka Roku doceniany jest Młodzieżowy Wolontariusz Roku. Chcemy w ten sposób pokazać społeczności lokalnej pracę wolontariuszy, wybieranych spośród uczniów szkół z terenu gminy, których aktywność rozwinęła się przede wszystkim obszarach pomocy społecznej, ekologii, oświaty. 

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbędzie się 11.02.2018 r. o godzinie 17.15 w Sali OSP w Świnicach Warckich. Jak co roku uświetnią ją występy lokalnych artystów. Dla uczestników zaplanowaliśmy konkursy z nagrodami i inne atrakcje.