Konferencja: Dzień ochrony danych osobowych w Społecznej Akademii Nauk. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona RODO i reformie ochrony danych osobowych Łódź, 26 stycznia 2018 r. 

Zakres tematyczny wystąpień: 
Panel I. RODO – nowe zasady ochrony danych osobowych, odpowiedzialność, dokumentacja 
1. Reforma ochrony danych osobowych – stosowanie RODO i prawa krajowego (30 min) dr Maciej Kawecki Ministerstwo Cyfryzacji 
2. Prawa osób, których dane dotyczą – znaczenie i realizacja według RODO (30 min) dr Arleta Nerka Akademia Leona Koźmińskiego 
3. Dokumentacja odpowiadająca wymogom RODO (30 min) dr Jakub Rzymowski Uniwersytet Łódzki 
4. Odpowiedzialność w na gruncie RODO (30 min) dr Krzysztof Wygoda Uniwersytet Wrocławski 
Panel II. Nowości w zabezpieczeniu i organizacji - prywatność w fazie projektowania, szacowanie ryzyka, szyfrowanie i pseudonimizacja 
1. Uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania i domyślna ochrona (30 min.) dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda 
2. Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych- nowe mechanizmy zabezpieczenia RODO (30 min.) mgr Tomasz Izydorczyk Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
3. Szyfrowanie i pseudonimizacja – istotne środki zabezpieczenia danych w RODO (30 min) mgr Piotr Topolski Uniwersytet Łódzki Panel III. Profilowanie, powierzenie przetwarzania, obowiązki informacyjne w 
1. Profilowanie na gruncie RODO (30 min) mgr Elżbieta Niezgódka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
2. Zmiany w powierzeniu przetwarzania danych osobowych(30 min) dr Dominika Dorre -Kolasa Uniwersytet Jagielloński 
3. Nowe obowiązki informacyjne ciążące na administratorze według RODO (30 min) dr Marlena Sakowska-Baryła Społeczna Akademia Nauk