"Vivat Academia, Vivant Professores" zaśpiewało dziś podczas uroczystej gali kończącej studia blisko 150 absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Odświętne togi i birety, na twarzach duma i radość. Za nimi 5 lat studiów na niełatwych kierunkach - przed nimi nowa, zawodowa droga - być może kariera.
Podczas Gali wręczono "medale za chlubne studia", a także nagrody za działalność na rzecz społeczności akademickiej.
Wykładowcy podkreślali, że ukończenie studiów prawniczych to nie tylko duże wyróżnienie ale i zobowiązanie - do poszanowania prawa i prawdy. Przypominano, że po drugiej stronie każdego kodeksu jest żywy człowiek i jego problemy.
W tym roku przypada seta rocznica powstania polskiej adwokatury nowożytnej. 30 grudnia 1918 roku został wydany dekret Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego określający statut palestry Państwa Polskiego.

ŁWD - J.Tokarczyk