CELE PRZEGLĄDU 

 Wyszukiwanie i promocja młodych talentów. 
 Przybliżenie tradycji związanej z Bożym Narodzeniem. 
 Szerzenie znajomości kolęd i pastorałek. 
 Zachęcanie do kultywowania tradycji w życiu codziennym. 

NAGRODY Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów. 

WYMAGANIA TECHNICZNE 
 Format plików muzycznych odtwarzany tylko w .mp3 lub .wav. 
 Zalecany jeden utwór wykonawcy na wybranym nośniku /płycie/.