NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej organizuje VIII edycję konkursu „Piosenki stanu wojennego”. 

Konkurs – adresowany do uczniów siódmych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – wzbogaca ofertę edukacyjną dla młodzieży oraz stanowi swoistą lekcję historii przypominającą okres reżimu komunistycznego w Polsce.