Od przyszłego roku wszystkie dzieci z klas pierwszych w województwie łódzkim zostaną przebadane pod kątem wad słuchu i mowy. Badaniami zostanie objętych 25 tysięcy dzieci. Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy. Będzie finansowany z funduszy Unii Europejskiej z których przeznaczono na ten cel 9 milionów złotych.

Od nowego roku do szkół ruszą specjaliści z dziedziny laryngologii i logopedii. Dzieci,u których zostaną stwierdzone wady mowy lub słuchu zostaną skierowane do wyznaczonych poradni specjalistycznych. Placówki te będą wyłonione w drodze konkursu.

Wady mowy i słuchu u dzieci wykrywa się najczęściej w okresie szkolno-przedszkolnym. Pojawiają się wtedy kłopoty z czytaniem, pisaniem i rozumieniem tekstu, zaburzenia płynności mówienia, a co za tym idzie problemy z nauką i w kontaktach z rówieśnikami.

Programem zostaną też objęci nauczyciele, pielęgniarki szkolne i rodzice. Chodzi oto, by zwiększyć ich wiedzę na temat objawów zaburzeń mowy i słuchu u dzieci. Wielu rodziców takich symptomów u swoich dzieci nie zauważa.

Lekarze alarmują. Dzieci z wadami mowy i słuchu jest coraz więcej. Te ostatnie,oprócz czynników genetycznych, pojawiają się na skutek: infekcji w tym zapalenia ucha, przyjmowania niektórych leków, a także hałasu, na przykład zbyt głośnego słuchania muzyki.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, dzięki wczesnemu diagnozowaniu i odpowiedniemu postępowaniu można uniknąć połowy wszystkich przypadków głuchoty i upośledzenia słuchu.

ŁWD - R. Kwiatkowska