150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego uczcili dziś łodzianie. Przed jego pomnikiem przy Łódzkim Domu Kultury przedstawiciele najważniejszych urzędów państwowych, służb mundurowych oraz uczniowie złożyli kwiaty. Marszałek Józef Piłsudski był z Łodzią związany - spędził w tym mieście kilka miesięcy.

Józef Piłsudski przyjechał do Łodzi jesienią 1899 roku i wraz z żoną, zamieszkał przy ul. Wschodniej 19. - W spisach ludności ówczesnego miasta Łodzi nazwiska Piłsudski nie znajdziemy dlatego, że przyjechał tu jako Józef Dąbrowski. Przyjechał tutaj incognito dlatego, że jego misją z którą do Łodzi przybył było stworzenie tajnej, nielegalnej drukarni - mówi dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Przez rok w jego mieszkaniu mieściła się drukarnia "Robotnika". Kilka miesięcy później został aresztowany i więziony w carskim więzieniu przy ul. Gdańskiej. Z łódzkiego więzienia trafił do warszawskiego. W sierpniu 1919 roku łódzcy radni postanowili przyznać Piłsudskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Oficjalna uroczystość nadania tytułu została zorganizowana rok później w Belwederze. Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku.

ŁWD - A.Kozłowska