Chodzą w mundurach, biorą udział w plenerowych zgrupowaniach, ćwiczą musztrę, strzelanie i techniki samoobrony. Mają od 17 do 19 lat, ale w przyszłości to właśnie od nich będzie zależeć bezpieczeństwo kraju. Na uczniach klasy mundurowej o profilu Straż Graniczna XLII LO w Łodzi spoczywa duża odpowiedzialność. My sprawdzaliśmy jak wygląda ich szkolna codzienność.

Z pozoru zwyczajna lekcja. Klasa, tablica, podręczniki. Jednak w ławkach umundurowani uczniowie, a zajęcia prowadzi Funkcjonariusz Straży Granicznej. Temat: Wizy Paszportowe.

Obowiązków mają dużo - więcej niż ich rówieśnicy, ale nauka w klasie mundurowej od zawsze była ich marzeniem.

Poza obowiązkowym programem nauczania na liceów ogólnokształcących realizują program dodatkowy. Uczą się patriotyzmu, a także szacunku do munduru i narodowych symboli. Wymagana jest od nich doskonała sprawność fizyczna i psychiczna odporność.

Do nauki podchodzą bardzo sumiennie. Wiedzą, że droga którą wybrali to duża odpowiedzialność.

O bezpieczeństwie i polskich siłach zbrojnych mówił we wtorek podczas wizyty w naszym regionie Michał Dworczyk, sekretarz stanu w MON. Zachęcał by nowe szkoły zgłaszały się do pilotażowego programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Według ministerialnych założeń do końca 2019 roku w każdym powiecie powinna być przynajmniej jedna tego typu klasa mundurowa.

ŁWD - J. Tokarczyk