Kończy się dziesiąte Europejskie Forum Gospodarcze. W Łodzi spotkali się przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele międzynarodowych środowisk biznesowych. Podczas wykładów i dyskusji poruszali tematy związane z efektywnym funkcjonowaniem biznesu. Podczas forum ogłoszono też program, który ma przyczynić się do poprawy, jakości życia mieszkańców naszego województwa.

Przez dwa dni ponad 3000 uczestników wzięło udział w 30 panelach dyskusyjnych. Forum było okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami.

Dziś podczas forum ogłoszono też start programu „Łódzkie w dobrym zdrowiu” – to projekt, który wspólnie realizują województwo łódzkie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ma finansowo wspierać badania i rozwój medycyny. Warunek efekty prac – muszą odpowiadać na zdrowotne potrzeby mieszkańców regionu.

Województwo łódzkie na ten cel przeznaczy 50 milionów złotych – drugie 50 dołoży Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsze konkursy grantowe zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Program będzie obejmował lata 2017-2027.

ŁWD - M. Kowalczyk