Jeszcze do 22.00 potrwa ogólnopolska kampania Caritas Polska pod hasłem: „Kromka chleba dla sąsiada”. W osiemnastu Biedronkach w Łodzi wolontariusze zbierają żywność do specjalnie oznaczonych wózków. Produkty trafią później do osób potrzebujących, samotnych i co istotne – starszych. W tym roku kampania Caritas skupia się głównie na seniorach, a jej celem jest uaktywnienie pomocy sąsiedzkiej, uświadomienie społeczeństwa na potrzebę wsparcia takich właśnie osób.