W Uniejowie rozpoczął się konwent marszałków województw. Oprócz samorządowców, w spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący Komitetu Regionów oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński.

Dzisiejsze spotkanie jest jednym z trzech, jakie zaplanowano na tę jesień. W czasie posiedzenia konwentu, marszałkowie dyskutowali m.in. o roli regionów w polityce Unii Europejskiej, promocji EXPO 2022 w Łodzi, czy zagrożeniach dla rozwoju regionów. W posiedzeniu konwentu wziął udział Markku Markkula, wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

W obradach uczestniczył także Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, który rozmawiał z marszałkami o rozdziale środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej, po roku 2020. Wtedy pieniędzy dla Polski może być mniej.

Wykorzystanie tych już przyznanych funduszy, stało się ostatnio przyczyną konfliktu pomiędzy władzami województwa, a niektórymi gminami w regionie. Chodzi o rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie rewitalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomimo złożenia wniosków, pieniędzy nie dostał m.in. Sulejów i Wieluń.

Władze gmin, które dofinansowania nie dostały, złożą protest. Chcą, by wnioski były ocenione ponownie. Jednak, jak mówią władze województwa, takie odwołanie nie zostanie rozpatrzone. Wnioski, które zostały odrzucone, można będzie złożyć w kolejnych konkursach o środki unijne. Zachęcają do tego przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz Wielunia zapowiada jednak, że będzie walczył dalej.

Jeśli protest nie zostanie rozpatrzony, burmistrz Wielunia skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

(ŁWD - W. Ziomek)