Program pokazujący ogromną i przebogatą ofertę tradycyjnych potraw, które wciąż są obecne w jadłospisie regionu łódzkiego.
Łódzkie rozsmakowane w tradycji
do góry