Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka spektaklem "Kobro" i uteatralizowaną historią o pojedynku między Antonim Słonimskim i Mieczysławem Szczuką zainaugurował rok awangardy w Gdyni. Uroczystego otwarcia dokonali m.in.: prezydent miasta Gdynia - Wojciech Szczurek, Krzysztof Dudek - dyrektor Teatru Nowego w Łodzi oraz dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi - Jarosław Suchan.

Przypomnienie poglądów łódzkiej awangardy na sztukę i jej społeczny wymiar, zwracanie uwagi na wkład łódzkich awangardystów Strzemińskiego, Kobro, Stażewskiego - związki ideowe z awangardą europejską w zakresie modernizmu obecnego w architekturze Gdyni - to powód by Łódź i Gdynię ujrzeć z perspektywy artystycznej rewolucji.

Wspólne obejrzenie miniatury scenicznej opartej na "Mechanobzdurze" czyli recenzji Antoniego Słonimskiego z wystawy Henryka Berlewiego pozwoliło na dystans zawarty w krotochwili Martyny Quant i autentyczne przyjaźnie między twórcami i organizatorami życia kulturalnego obu miast.

Spektakl o Kobro i Strzemińskim zgromadził widownię prawdziwie zainteresowaną problematyka awangardy i losami jej twórców, którzy poświęcając się sztuce skazywali na ból i rozpacz swoich najbliższych.

Spektakl "Kobro" przyjęty rzęsistymi brawami otwiera kartę turystyczno - artystyczną w stosunkach łódzko - gdyńskich.

(ŁWD - K. Piaseczna)