Na XL sesji Rady Miejskiej w Łodzi radni między innymi poruszyli temat nazw ulic w Nowym Centrum Łodzi. Na sesji był nasz reporter Witold Ziomek.