Program Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców (rady rodziców w polskim systemie oświaty)

9.30-10.30: Rejestracja uczestników (kawa, herbata, napoje)

10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Łódzki Kurator Oświaty

10.45-11.00: Wystąpienia Gości Honorowych

11.00-11.40: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty - wczoraj, dziś jutro Wojciech Starzyński

11.40- 12.20: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

12.20 -13.00: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława Grzemba- Wojciechowska

13.00-13.45: Lunch/konferencja prasowa

13.45-14.00: Prezentacja wyników Ankiety: „Rady rodziców w Polskim systemie oświaty” Krzysztof Zuba :

14.00-14.15. Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Wojciech Starzyński.

14.15-15.15: Dyskusja

  15.15-15.30: Przyjęcie Stanowiska Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

15.30-15.45: Podsumowanie i zakończenie Konferencji: Łódzki Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”