Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER .04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty realizowane w ramach Common Framework.