Konkurs „Gmina Fair Play” – rusza II etap! Za nami pierwszy etap konkursu „Gmina Fair Play”, organizowanego w tym roku pod hasłem - Samorząd z Wizją! 13 gmin spośród biorących udział w tegorocznej edycji dostarczyło dobrze merytorycznie przygotowane dokumenty i decyzją Komisji Konkursowej zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Przed nami etap drugi – audyty i badanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju społeczno – ekonomicznego. Uczestnicy II etapu • Gmina Babimost, woj. lubuskie,

• Gmina Bełchatów, woj. łódzkie,

• Gmina Błonie, woj. mazowieckie,

• Gmina Brwinów, woj. mazowieckie,

• Gmina Brzozów, woj. podkarpackie,

• Gmina Góra Kalwaria, woj. mazowieckie,

• Gmina i Miasto Warta, woj. łódzkie,

• Gmina Międzylesie, woj. dolnośląskie,

• Gmina Mszczonów, woj. mazowieckie,

• Gmina Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie,

• Gmina Tarczyn, woj. mazowieckie,

• Gmina Tryńcza, woj. podkarpackie,

• Gmina Wiskitki, woj. mazowieckie,

Proces weryfikacji gmin w konkursie od początku istnienia konkursu jest dwuetapowy i wieloaspektowy. Pozwala to na lepsze poznanie gminy, między innymi poprzez audyt i zasięgnięcie opinii jej interesariuszy, do których zaliczyć można przede wszystkim mieszkańców i inwestorów, ale także przedstawicieli wszelkiego typu organizacji, stowarzyszeń czy fundacji, lokalnych mediów, władz regionalnych, instytucji naukowych i wielu innych grup, które znajdują się w strefie bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania samorządu i które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na podejmowane przez niego działania.

Idea konkursu Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Kategorie konkursu Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach: gmin wiejskich, wielofunkcyjnych gmin podmiejskich, miasteczek i małych miast, średnich miast, dużych miast oraz gmin turystycznych.

Więcej informacji o samorządach i jubileuszowej edycji konkursu na www.gmina.fairplay.pl