Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi dostało nagrodę Excellence in Road Safety Awards 2016. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Komisję Europejską za najlepsze inicjatywy podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach