Łódzkie Centrum Służby Rodzinie tworzy nowe logo, które ma przedstawiać różne formy pomocy, jakie oferuje instytucja. Centrum Służby Rodzinie od wielu lat wspiera najbardziej potrzebujących z naszego województwa. Łączy Dom Samotnej Matki, fundację służby rodzinie "Nadzieja" i Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny.