Organizatorzy

Konkurs Matematyka Moja Pasja jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W kategorii dla gimnazjalistów współorganizatorem jest także Łódzki Kurator Oświaty. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest dr Andrzej Rychlewicz z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Cel

Konkurs ma na celu popularyzację matematyki wśród uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Matematyka Moja Pasja jest konkursem bezpłatnym, a środki pozyskiwane od sponsorów są przeznaczane na nagrody. Laureaci w kategorii dla gimnazjalistów otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Edycja 2015/2016 jest już szóstą edycją konkursu dla gimnazjalistów i piątą w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Sponsorzy

Od edycji 2012/2013 konkurs zyskał znaczące wsparcie, gdyż partnerem strategicznym została firma Ericpol, która jest fundatorem cennych nagród: m. in dronów, smartwatchy i kalkulatorów naukowych. Patronaty Konkurs został objęty patronatami Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa, Rektora UŁ oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Etapy

W obu kategoriach zawody są trzyetapowe. I etap odbywa się w macierzystych szkołach. Zawody finałowe (2-3 lutego) odbywają się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Publicznego Liceum UŁ.

Uroczysta Gala – wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2016 roku o godz 10.00 w auli Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Banacha 22.

Liczba uczestników

Do tegorocznej edycji konkursu MMP zgłosiło się ponad 2000 uczestników. (szkoły ponadgimnazjalne: 1133 uczniów z 60 szkół, gimnazjum: 906 uczniów z 83 szkół).