Opłata abonamentowa w 2017 roku

W imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:

22,70 zł za jeden miesiąc,

44,05 zł za dwa miesiące,

65,35 zł za trzy miesiące,

129,40 zł za sześć miesięcy,

245,15 zł za rok kalendarzowy.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.