* Kongres Urbanistyki
* Rocznica bitwy pod Jeżowem
* Bez wody
* Opóźnienia na trasie WZ
* NFZ bliżej ludzi
* Edukacja kulturalna
* Łódzkie Centrum Sportu
* Weekend w Łodzi
* Piknik historyczny