* Jubileusz Uniwersytetu Łódzkiego
* O Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Łódzkiego
* Blok miejski
* Szczątki zwłok na stadionie
* Szkoła im. Jana Karskiego
* Zapowiedź Dobry Wieczór