PROCEDURA PRZYZNANIA PATRONATU MEDIALNEGO PRZEZ TVP3 ŁÓDŹ

1. Pismo przewodnie, wraz z wnioskiem o przyznanie patronatu medialnego TVP3 Łódź oraz oświadczeniem dotyczącym abonamentu radiowo-telewizyjnego, należy złożyć minimum 14 dni przed planowanym wydarzeniem/imprezą w formie pisemnej lub elektronicznej.

Dokumenty powinny zawierać:
a) Pismo przewodnie - prośbę o patronat medialny do Dyrektora TVP3 Łódź, zawierające datę, miejsce oraz dane kontaktowe organizatora
b) Wypełniony wniosek o przyznanie patronatu medialnego TVP3 Łódź zamieszczony w załączniku
c) Oświadczenie dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego od wszystkich posiadanych odbiorników telewizyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728 z późn. zmianami)

2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie TVP3 Łódź lub na adres mailowy: julita.felsztukier@tvp.pl na 14 dni przed wydarzeniem/imprezą. W tytule e-maila proszę napisać: „Prośba o patronat medialny TVP3 Łódź”.