Nasze doświadczenie pozwoliło nam tak skonstruować ofertę reklamową, która naszym reklamodawcom da możliwość dotarcia z kampaniami reklamowymi do jak największej liczby ich potencjalnych klientów.

Dlaczego emisja reklam?

Zalety reklamy telewizyjnej

Reklama w telewizji jest najważniejszym źródłem informacji o nowych produktach i usługach pojawiających się na rynku lokalnym. Dzięki reklamie telewizyjnej:
- wzrasta rozpoznawalność marki/produktu,
- można budować pozytywny odbiór społeczny marki/produktu,
- wzrasta prestiż marki/produktu,
- można stymulować preferencje zakupowe klientów (przekładające się na wzrost sprzedaży),
- telewizja jest najpowszechniej „konsumowanym” medium,
- oddziałujemy na kilka zmysłów równocześnie,
- telewizja dzięki zróżnicowanej ofercie programowej jest najatrakcyjniejszym medium dla reklamodawców,
- reklamę telewizyjną zapamiętuje się po jej trzykrotnym obejrzeniu, aby osiągnąć ten sam efekt czytelnik prasy musi natknąć się na ogłoszenie 5 razy, a słuchacz radia wysłucha spotu aż 10 razy!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Reklamy TVP3 Łódź!