Zalety reklamy w internecie na http://lodz.tvp.pl/:

1) globalny zasięg,
2) możliwość pozyskania zainteresowania określonej grupy docelowej,
3) możliwość natychmiastowego publikowania informacji i treści, które nie są ograniczone pod względem geograficznym i czasowym,
4) niski koszt,
5) zastosowanie reklamy internetowej ma wpływ na prawo do anonimowości i prywatności użytkowników,
6) Internet jest pośrednikiem między firmą a potencjalnym konsumentem,
7) reklama internetowa wykazuje wysoki stopień elastyczności, ponieważ każdy etap prowadzonej kampanii może być monitorowany.

Wobec coraz większej migracji widowni do Internetu reklama na stronach TVP staje się koniecznym i coraz ważniejszym rozszerzeniem kampanii telewizyjnych.